Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr

2019

2018

Kostnader – utgifter

-19 383

-15 122

Kostnader för arbetskraft

-20 828

-18 970

Övriga verksamhetskostnader

-53 039

-35 910

Interna kostnader

-6 718

-6 768

Intern räntekostnad

-22 382

-16 596

Summa

-122 351

-93 366

 

Till Noter – Vatten och avlopp