Not 8 Kundfordringar

Tkr

2019

2018

Kundfordringar Future VA

4 862

7 613

Summa

4 862

7 613

 

Till Noter – Vatten och avlopp