Not 9 Förutbetalda taxor

Tkr

2019

2018

Ackumulerad skuld

17 324

13 918

Överskott uttagna taxor

-17 312

3 406

Summa

11

17 324

 

Till Noter – Vatten och avlopp