Resultaträkning

Tkr

Not

 

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Verksamhetens intäkter

1

 

810 118

775 001

916 986

877 293

Jämförelsestörande intäktsposter

2

 

58 146

4 922

58 146

4 922

Verksamhetens kostnader

3

 

-3 034 551

-2 908 846

-3 117 955

-2 985 674

Jämförelsestörande kostnadsposter

2

 

 

-63 642

 

-63 642

Avskrivningar

4

 

-136 219

-113 909

-154 390

-130 551

Verksamhetens nettokostnader

 

 

-2 302 506

-2 306 474

-2 297 213

-2 297 652

     

 

 

 

 

Skatteintäkter

5

 

2 150 109

2 061 747

2 150 109

2 061 747

Bidrag från utjämningssystemen och generella
statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

 

6

 

 

333 894

 

301 524

 

333 894

 

301 524

Avgifter i utjämningssystemen

7

 

-65 016

-43 735

-65 016

-43 735

Verksamhetens resultat

 

 

116 481

13 062

121 774

21 884

     

 

 

 

 

Finansiella intäkter

8

 

4 420

5 659

3 115

3 732

Finansiella kostnader

9

 

-26 768

-24 740

-24 721

-20 749

Resultat efter skatter och finansnetto

 

 

94 133

-6 019

100 168

4 867

     

 

 

 

 

Uppskjuten skatt

 

 

 

 

-1 390

-256

Årets resultat

10

 

94 133

-6 019

98 778

4 611