Anställningsförmåner

Chefsposition

Namn

Lön dec 2019
i heltidsmått

Förmånsbil

Kommundirektör samt VD KIVAB

Camilla Broo (slutade 190331)

126 250

Ja

TF Kommundirektör samt VD KIVAB

Fredrik Nornvall

105 000

Ja

Kontorschef Utbildningskontoret

Pia Andersen (slutade 190303)

99 000

Ja

Kontorschef Utbildningkontoret

Peter Bergström

90 000

Nej

Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret

Christina Leifman

88 000

Nej

Kontorschef Vård och omsorgskontoret

Anne Lundkvist

94 000

Nej

Kontorschef Kommunledningskontoret

Frida Nilsson (slutade 190121,
tjänsten borttagen)

6 600

Ja

Avdelningschef för Ekonomi och uppföljning

Petra Eriksson

85 000

Ja

Näringslivschef

Sofia Brorsson

58 000

Nej

Kommunikationschef

Ilona Klein Gullberg

67 000

Nej

VD Värmdö bostäder AB

Anders Hörnqvist

91 000

Nej

VD Värmdö hamnar AB

Michael Larkner

81 200

Ja

VD Gustavsbergsbadet AB

Elisabeth Strömberg

77 900

Ja