Arvoden och ersättningar

till förtroendevalda med årsarvode 2019

 

Namn

Uppdrag

Upp-
dragets
omfatt-
ning %

Månads-arvode
dec
2019

Års-
arvode
2019

Samman-
trädes-
ersättning
under
2019

Arvode
för
förlorad
arbets-
inkomst
2019

  VÄRMDÖ KOMMUN

 

 

 

 

 

 

Flankör, Deshira

M, Kommunstyrelsens ordförande

100,00

80 393

964 716

0

0

 

Lång, Kristina

C, 1:e vice ordförande KS

100,00

57 477

689 724

3 190

0

 

Snejbjerg, Fredrik

L, K-RÅD

75,00

42 254

507 048

37 700

0

 

Lindström, Mikael

S, 2:e vice ordförande KS, KF

100,00

63 166

163009

360

0

 

Kangas, Carl

S, 2:e vo UBN, 2:e vo VAN, 2:e vo KS,
2:e vo KSAU, KSPU, KF

20,00 - 100,00

63 166

537 163

13 480

0

 

Bladholm, Marie

M, Ordförande SCN, KS

70,00

39 665

475 980

33 020

0

 

Joelsson, Filip

MP, Ordförande TN, KS, K-RÅD

60,00

34 486

413 832

39 660

0

 

Alversjö, Lars-Erik

M, Ordförande KF, Ordförande BMHN

60,00

31 073

372 876

11 820

0

 

Lindberg, Cecilia

M, Ordförande UBN, KS

50,00

25 894

310 728

29 810

0

 

Lotoft, Julia

S, 2:e vice ordförande VAN, 2:e vice ordförandeKFN, KS

45,00

23 305

191 878

19 430

0

 

Wennberg, Sandro

S, K-RÅD

40,00

25 266

101 064

5 520

0

 

Lipinska, Anna

KD,  Ordförande VON, 1:e vice ordförande KF, KS

80,00

44 844

538 128

16 110

0

 

Ahlers, Miranda

C, Ordförande VAN, KS, KF, UBN

30,00

15 537

186 444

34 670

0

 

Farid Moghaddam, Yasmin

M, Ordförande KFN, KS, KF

30,00

15 537

186 444

27 090

0

 

Snejbjerg, Anette

C, 1:e vice ordförande SN, KF

20,00

10 358

124 296

14 520

5 459

 

Alenfalk, Lars

C,  1:e vice ordförande VALN

2,00

1 036

12 432

10 240

0

 

Fransson, Per-Olof

KD, 1:e vice ordförande BMH, TN, KF

20,00

10 358

124 296

22 880

0

 

Voltaire, Karin

S, 2:e vo KFN, 2:e vo KSPU,
2:e vo UTN,  KS, KF, K-RÅD

10,00 - 86,00

49 772

373 603

24 720

0

 

Ek, Johanna

L, 1:e vice ordförande VON, SN, KS

20,00

10 358

41 432

8 800

0

 

Cuypers, Agneta

L, 1:e vice ordförande  VON

20,00

10 358

71 125

0

0

 

Ivarsson, Kim

M, 1:e vice ordförande VAN, TN

15,00

7 768

17 541

1 120

0

 

Avsan, Ellinor

M, 1:e vice ordförande TN

15,00

7 768

93 216

1 260

0

 

Zetterberg, Fredrik

M, 1:e vice ordförande VAN, KF

15,00

7 768

75 675

20 640

0

 

Paulsen, Henrik

S,  2:e vice ordförande VON, KS

15,00

7 768

71 415

23 870

0

 

Paulsen, Henrik

S,  2:e vice ordförande VON, KS

27,50

14 242

39 970

5 200

0

 

Staaf, Ulla

S, 2:e vice ordförande SN, KS

15,00

7 768

71 415

25 670

0

 

Staaf, Ulla

S, 2:e vice ordförande SN, KS

27,50

14 242

39 970

4 080

0

 

Kronblad, Amie

L, 1:e vice ordförande KFN, KS

15,00

7 768

93 216

16 000

0

 

Danielsson, Claes

S, 2:e Vice ordförande TN, KF, KS,
KSAU, KSPU

10,00

5 179

62 148

28 000

0

 

Nygren, Linda

S, 2:e vice ordförande BMHN

15,00

7 768

29 259

10 560

0

 

Nygren, Linda

S, 2:e vice ordförande BMHN, VON

10,00

5 179

42 640

13 440

0

 

Andersson, Torbjörn

Saknar partitillhörighet,
Ordförande Revision

8,00

4 143

49 716

0

0

 

Claeson, Jösta

S, 2:e vice ordförande KF

10,00

5 179

62 148

2 840

0

 

Inkinen, Juhani

L, Revisor

6,00

3 107

27 963

0

0

 

Malmström, Kerstin

C, Revisor

6,00

3 107

37 284

1 080

0

 

Ehn, Alf

S, Revisor

6,00

3 016

12 064

0

0

 

Thalén, Ingela

S, Revisor

6,00

3 107

37 284

0

0

 

Bergman, Anders

L, Revisor

6,00

3 107

12 428

0

0

 

Lax, Carl-Einar

M, Revisor

6,00

3 016

12 064

0

0

 

Bildsten, Carl-Johan

M, Revisor

6,00

3 107

37 284

0

0

 

Björlin, Sören

KD, Revisor

6,00

3 107

37 284

0

0

 

Norström Hvitfeldt, Anna

C, 1:e vice ordförande Vaxholm

5,00

2 668

32 016

360

0

 

Winther, Andrine

S, 2 vice ordförande KSPU, KS

15,00

7 768

23 889

2 960

0

 

Hedberg, Christer

S, Revisor

6,00

3 107

37 284

360

0

 

Bladholm, Bo

M,  Ordförande VN

3,00

1 554

18 648

0

0

 

Krystek, Karolina

S, 2:e vice ordförande VALN

2,00

1 036

12 432

360

0

  Total summa Värmdö kommun

 

797 650

7 472 471

510 820

5 459

 

 

 

 

 

 

 

 

  KIVAB

 

 

 

 

 

 

Lilliedrake, Kristina

C, Ordförande

20,0

10 358

116 945

0

0

 

Deshira Flankör

M, 1:e vice ordförande

0,0

0

0

0

0

 

Lotoft, Julia

S, 2:e vice orsförande

7,0

3 625

29 846

0

0

 

Voltaire, Karin

S, 2:e vice ordförande

10,0

5 412

20 385

1 045

0

 

Total summa

 

 

10 358

116 945

1 045

0

 

 

 

 

 

 

 

 

  VÄRMDÖ HAMNAR

 

 

 

 

 

 

Ulfvin, Björn

M, Ordförande

20,0

10 358

124 296

0

0

 

Abrahamsson, Mats

MP, 1:e vice ordförande

10,0

5 412

64 944

0

0

 

Olsén, Jan

S, 2:e vice ordförande

7-10,0

3 625

49 353

0

0

 

Total summa

 

 

19 395

238 593

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

  GUSTAVSBERGSBADET AB

 

 

 

 

 

 

Brännström, Peter

KD, Ordförande

20,0

10 824

129 888

0

0

 

Bellander, Malin

M, 1:e vice ordförande

10,0

5 412

64 944

0

0

 

Forstadius, Marielle

S, 2:e vice ordförande

10,0

5 412

64 944

0

0

 

Total summa

 

 

21 648

259 776

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRMDÖ BOSTÄDER

 

 

 

 

 

 

Jansson, Göran

M, Ordförande

I.U.

I.U.

 

 

 

 

Kangas, Carl

S, 1:e vice ordförande

I.U.

I.U.

 

 

 

 

Total summa

 

 

 

0

0