Förtroendevalda per nämnd

 

Nämnd, förtroendevald

 

 

Kommunalråd/oppositionsråd

 

 

Deshira Flankör

kommunalråd

 

Marie Bladholm

kommunalråd

 

Filip Joelsson

kommunalråd

 

Kristina Lång

kommunalråd

 

Anna Lipinska

kommunalråd

 

Fredrik Snejbjerg

kommunalråd

 

Carl Kangas

oppositionsråd

 

Mikael Lindström

oppositionsråd

 

Karin Voltarie

oppositionsråd

 

Sandro Wennberg

oppositionsråd

 

 

 

 

Kommunstyrelse

 

 

Deshira Flankör

ordförande

 

Kristina Lång

1:e vice ordförande

 

Mikael Lindström

2:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Kommunfullmäktige

 

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Anna Lipinska

1:e vice ordförande

 

Jösta Claeson

2:a vice ordförande

 

 

 

 

Utbildningsnämnd

 

 

Cecilia Lindberg

ordförande

 

Fredrik Snejbjerg

1:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

 

Karin Voltaire

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Vård- och omsorgssnämnd

 

 

Anna Lipinska

ordförande

 

Johanna Ek

1:e vice ordförande

 

Agneta Cuypers

1:e vice ordförande

 

Henrik Paulsen

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnd

 

 

Jasmin Farid

ordförande

 

Amie Kronblad

1:e vice ordförande

 

Karin Voltaire

2:e vice ordförande

 

Julia Ekedahl-Lotoft

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Socialnämnd

 

 

Marie Bladholm

ordförande

 

Anette Snejbjerg

1:e vice ordförande

 

Ulla Staaf

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Tekniska nämnden

 

 

Filip Joelsson

ordförande

 

Ellinor Avsan

1:e vice ordförande

 

Magnus Danielsson

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

 

Lars-Erik Alversjö

ordförande

 

Per-Olof Fransson

1:e vice ordförande

 

Linda Nygren

2:e vice ordförande

     

 

Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnd

 

Miranda Ahlers

ordförande

 

Fredrik Zetterberg

1:e vice ordförande

 

Kim Ivarsson

1:e vice ordförande

 

Carl Kangas

2:e vice ordförande

 

Julia Ekedahl-Lotoft

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Överförmyndarnämnd

 

 

Fredrik Snejbjerg

ordförande

 

Anna Norström Hvifeldt

1:e vice ordförande

 

Kerstin Bäcklund

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Valnämnd

 

 

Bo Bladholm

ordförande

 

Lars Alenfalk

1:e vice ordförande

 

Karolina Krystek

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Revisorer

 

 

Torbjörn Andersson

ordförande

 

Ingela Thalén

 

 

Sören Björlin

 

 

Carl Johan Bildsten

 

 

Christer Hedberg

 

 

Anders Bergman

 

 

Kerstin Malmström

 

 

Juhani Inkinen

 

 

 

 

 

Värmdö hamnar AB

 

 

Björn Ulfvin

ordförande

 

Mats Abrahamsson

1:e vice ordförande

 

Jan Olsén

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Gustavsbergsbadet AB

 

 

Peter Brännström

ordförande

 

Malin Bellander

1:e vice ordförande

 

Marielle Forstadius

2:e vice ordförande

 

 

 

 

VärmdöBostäder AB

 

 

Göran Jansson

ordförande

 

Carl Kangas

1:e vice ordförande

 

Karin Voltaire

1:e vice ordförande

 

Mats Silow (Rikshem)

2:e vice ordförande

 

 

 

 

Kommunhuset i Värmdö AB

 

 

Kristina Lilliedrake

ordförande

 

Deshira Flankör

1:e vice ordförande

 

Karin Voltaire

2:e vice ordförande

 

Julia Ekedahl-Lotoft

2:e vice ordförande